Työnantajille

Työväen Sivistysliitto TSL yhteistyössä eri kumppanien kanssa on saanut rahoituksen maahanmuuttajien työllistymistä tukevalle hankkeelle 1.10.2017-31.12.2019

Hankkeeseen etsitään mukaan työnantajia, jotka voivat tarjota maahanmuuttajille mahdollisuuden päästä tutustumaan työelämään
 

Hankkeen tavoite on parantaa pitkään työelämästä poissa olleiden maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia - erityiskohderyhmänä naiset. Päämääränä on myös luoda uusi toimintamalli maahanmuuttajien työhön ohjaukseen ja työllistymisen edistämiseksi.

Hankkeen tuloksena

- Hankkeeseen osallistuvien maahanmuuttajien työnhakutaidot, tiedot suomalaisesta työelämästä ja taito toimia työssä suomen kielellä vahvistuvat.

- Hankkeeseen osallistuvien työyhteisöjen

kulttuurien välisen vuorovaikutuksen taidot kehittyvät. Henkilöstön ja esimiesten taito tukea maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä kehittyy.

Hankkeessa maahanmuuttajat osallistuvat työelämän arkea ja eri ammatteja käsitteleviin vertaisryhmiin ja mentorointi-ohjelmaan. Vertaisryhmissä petrataan myös suomen kieltä.

Mitä projektiin osallistuminen tarjoaa työnantajakumppaneille?

Osaamista kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja taitoja selkeäkieliseen ilmaisuun

- Hankkeessa järjestetään tietoiskuja työpaikoilla selkeäkielisyydestä ja kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta. JHL-yhdistysten aktiiveja koulutetaan toiminaan työpaikoilla mentoreina uusille maahanmuuttajataustaisille työntekijöille ja tukemaan kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Toistemme ymmärtäminen on avaintekijä toimivassa työyhteisössä. Tämä edistää myös työturvallisuutta ja jaksamista.

Kokemuksia maahanmuuttajien työllistämisestä, osaamista ja mahdollisuuksia

- Kokemusta maahanmuuttajien ja eri kulttuurista tulevien kanssa työskentelemisestä ja heidän työllistämisestään. Työyhteisöjen monimuotoisuus tukee dynaamista organisaatiota, joka pystyy vastaamaan erilaisten asiakkaiden tarpeisiin. Työnantaja voi saada maahanmuuttajien kautta esimerkiksi uutta kielitaitoa ja kontakteja tutustujan lähtömaahan.

Yhteiskuntavastuun toteuttaminen

- Mahdollisuuden yhteiskuntavastuun toteuttamiseen ja positiivisen asenneilmaston edistämiseen

Verkostoituminen osaajien kanssa

- Mahdollisuuden verkostoitua potentiaalisten työvoimaresurssien ja hankkeen muiden yhteistyökumppanien kanssa

Miten työnantajakumppanit tukevat hanketta?

- Tarjoamalla lyhyen työhön tutustumisen jakson vertaisryhmään osallistuneelle maahanmuuttajalle.

- Ennen tutustumista työnantaja ryhmähaastattelee "hakijat" harjoitusmaisesti.

- Tutustujan saattaa ja tutustujan kanssa on työpaikalla hankkeen työelämäohjaaja ja/tai S2-asiantuntija, jotta tutustuminen ei kuormita liikaa työpaikkaa