Tulokset

Hankkeen ryhmiin on osallistunut 130 osallistujaa, ryhmiä on ollut Helsingissä ja Tampereella yhteensä 18. Tavoitteena olleen vertaisohjausmallin pilotointiin tarvittava osallistujamäärä on siis ylitetty. Hankkeen loppusuoralla tehtiin selvitys vertaisryhmiin osallistuneiden tilanteesta toimenpiteiden päätyttyä.

 

Selvityksessä haastateltiin 60 osallistujaa, joista:

  • Työelämässä 28% (17 hlö)

  • Opiskelee 30% (18 hlö)

  • Kuntouttavassa työtoiminnassa 11%  (7 hlö)

  • Hoitaa lapsia kotona 7% (4 hlö)

  • Suomen kielen opinnoissa 10% (6hlö)

  • Ei mitään näistä/ei mainintaa 15% (9 hlö)

Osallistujien mainintoja ryhmän hyödyistä: 

  • Uusi tieto mm. eri työ- ja koulutusmahdollisuuksista  ja työnhausta

  • Suomen kieli

  • Kurssin/harjoittelupaikan löytyminen ryhmän avulla 

  • Itseluottamuksen lisääntyminen