Tavoitteet

Hankkeen tulostavoitteet

Hankkeen pitkän aikavälin vaikutus on ammattijärjestöjen aktiivisempi osallistuminen maahanmuuttajien työllistymiseen ja kotoutumiseen. Lisäksi työpaikoilla osataan jatkossa paremmin tukea maahanmuuttajien työllistymistä ja yhdenvertaisempaa osallistumista työyhteisöihin. Työantajien näkemykset ja osaaminen selkekielisyydestä ja kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta lisää valmiuksia palkata maahanmuuttajataustaisia ihmisiä. Työpaikoilla hankkeen kouluttamat työelämäohjaajat tukevat maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä ja työpaikan pysyvyyttä, ja ylläpitävät monikulttuurista dialogia.

Hankkeen aikana osallistujien tiedot suomalaisesta työelämästä ja työnhakutaidot vahvistuvat. He saavat myös tietoa eri ammateista ja parantavat valmiuksiaan toimia työssä suomen kielellä.

Päämääränä on, että hankkeeseen osallistuneiden pitkään poissa työelämästä olleiden maahanmuuttajien, erityisesti naisten, työllistymistavoitteet ovat parantuneet. Pitkällä tähätäimellä parannetaan siis heidän työllisyysastettaan sekä ehkäistään syrjäytymistä työmarkkinoilta Kotona Suomessa -toimenpidekokonaisuuden mukaisesti.