Ohjaajille

Hankkeen työelämäohjaajakoulutuksia on toteutettu yhteensä neljä kertaa, kaksi Helsingissä ja kaksi Tampereella. Valmistuneet työelämäohjaajat ohjaavat vertaisryhmiä, joiden osallistujat ovat työelämään valmistautuvia maahanmuuttajia.

Työelämäohjaajan koulutuksessa ohjaajat saivat tietoa työelämästä ja koulutusmahdollisuuksista, ja vahvistivat samalla omia työelämätaitojaan.

Koulutuksen pääsisällöt: 
Vertaisohjaaminen ja vertaisryhmän vetäminen 
Kulttuurien välinen vuorovaikutus 
Suomen kielen itseopiskelu ja oppimisen tukeminen ryhmässä 
Työelämätietoa, työn hakeminen ja CV 
Verkkoasiointi, esim. KELA ja työvoimapalvelut 
Erilaiset polut työhön: esim. työkokeilu, palkkatukityö, oppisopimus
 
Kesto:  25 tuntia lähiopetusta
Hinta:  Koulutus on maksuton
Kouluttajat:  TSL, HELAO/TAKK, JHL, Pakolaisapu

Opiskelu ja toteutus: Työelämäohjaajat toimivat pareittain. Parit harjoittelevat vertaisohjausta jo koulutuksen aikana ja saavat koulutuksen päätyttyä oman ohjattavan ryhmän. Kouluttajat tukevat työelämäohjaajia vierailemalla ryhmissä ja järjestämällä ohjaajille yhteisiä tapaamisia.
 
Koulutuksen päätyttyä annetaan TSL-opintokeskukselta ohjaajakoulutuksesta todistus sekä myönnetään osaamismerkki, josta on hyötyä muihin ohjaustehtäviin tai ohjauskoulutukseen hakiessa. Kaikki hakijat haastateltiin ennen koulutuksen aloittamista, ja tulokset olivat loistavia!

 

Haluatko työelämäohjaajaksi?

Ote työhön -hankkeessa ei enää kouluteta työelämäohjaajia vuoden 2019 aikana, mutta hankkeen toimintojen juurruttua vakituiseksi toiminnaksi on työelämäohjaajakoulutusta jatkossa tarjolla joidenkin yhteistyökumppaniemme koulutustarjonnassa 2020 lähtien!