Ohjaajille

Tule työelämäohjaajaksi! Ote työhön -hanke järjestää vertaisohjaajakoulutusta. Uusi koulutus alkaa 22.1. Tampereella.

Työelämäohjauksen koulutus sopii sinulle, joka haluat oppia ohjaustaitoja ja vetää työelämään ohjaavia vertaisryhmiä, saada tietoa työelämästä ja koulutusmahdollisuuksista, ja vahvistaa omia työelämätaitoja.

Ilmoittaudu haastatteluun 15.1. mennessä:
lilli.rasilainen@tsl.fi /Tampere


Koulutuksen jälkeen pääset ohjaamaan vapaaehtoisena Ote työhön -hankkeen vertaisryhmää. Vertaisryhmässä ohjaat maahanmuuttajia, jotka etsivät työ- ja koulutusmahdollisuuksia. Koulutukseen toivotaan sekä ulkomaalais- että suomalaistaustaisia hakijoita. Koulutus ja vertaisryhmätoiminta järjestetään suomen kielellä. (Kielitaitotaso B1.1. tai vastaava kielitaito riittää.)

Koulutuksen pääsisällöt: 
Vertaisohjaaminen ja vertaisryhmän vetäminen 
Kulttuurien välinen vuorovaikutus 
Suomen kielen itseopiskelu ja oppimisen tukeminen ryhmässä 
Työelämätietoa, työn hakeminen ja CV 
Verkkoasiointi, esim. KELA ja työvoimapalvelut 
Erilaiset polut työhön: esim. työkokeilu, palkkatukityö, oppisopimus
 
Kesto:  25 tuntia lähiopetusta
Hinta:  Koulutus on maksuton
Kouluttajat:  TSL, HELAO/TAKK, JHL, Pakolaisapu

Opiskelu ja toteutus: Työelämäohjaajat toimivat pareittain. Parit harjoittelevat vertaisohjausta jo koulutuksen aikana ja saavat koulutuksen päätyttyä oman ohjattavan ryhmän. Kouluttajat tukevat työelämäohjaajia vierailemalla ryhmissä ja järjestämällä ohjaajille yhteisiä tapaamisia.
 
Koulutuksen päätyttyä saat TSL-opintokeskukselta ohjaajakoulutuksesta todistuksen, josta sinulle on hyötyä esimerkiksi muissa ohjaustehtävissä työpaikoilla. Kaikki hakijat haastatellaan ennen koulutuksen aloittamista.

 

Haluatko työelämäohjaajaksi?

Seuraavat työelämäohjaajien koulutukset järjestetään syksyllä 2018 Helsingissä ja alkuvuodesta 2019 Tampereella. Ilmoittaudu haastatteluun: 

hanna.takolander@tsl.fi
(044 0750 850), Helsingissä

lilli.rasilainen@tsl.fi
(040 457 0736), Tampereella