Hankemateriaalit

Tuella tavoitteista totta -materiaalit

PDF-tiedostoOte työhön -hanke ja malli 6.11.2019.pptx.pdf (3.9 MB)
Ote työhön -hankkeen ja mallin esittely Tuella tavoitteista totta -seminaarista
PDF-tiedostoTuella tavoitteista totta -oppaan flyeri.pdf (562 kB)
Tilaa Tuella tavoitteista totta -opas: otetyohon@tsl.fi

 

Seuranta- ja arviointitutkimuksen raportti

Tampereen yliopiston tutkijat keräsivät hankkeen eri vaiheissa tietoa käyttäen menetelminä haastatteluja, kyselyjä ja havainnointia. Tätä tietoa hyödynnettiin hankkeen kehittämisessä ja uuden toimintamallin rakentamisessa. 

Seuranta- ja arviointitutkimuksen raportti helmikuulta 2020 arvioi hankkeessa kehitetyn toimintamallin ja menetelmien toimivuutta suhteessa siihen, missä määrin ja miten ne ovat tukeneet hankkeen kohderyhmän työllistymistä.


 

Esitteitä

PDF-tiedostoOte-tyohon-esite.pdf (626 kB)
Yleisesite hankkeesta
PDF-tiedostoEsite osallistujalle.pdf (128 kB)
Tietoa vertaisryhmiin osallistumisesta
PDF-tiedostoVertaisryhmämainos-slide.pdf (255 kB)
Markkinointimainos

Muita hyödyllisiä materiaaleja

PDF-tiedostoKulttuuritulkkiopas TSL.pdf (734 kB)
PDF-tiedostoSuomi-Yhteiskuntaorientaation-oppikirja-Final-20.2.2018.pdf (1.3 MB)
Suomeen muuttaneille aikuisille yhteiskuntaorientaation oppikirja, joka selittää suomalaisen yhteiskunnan toimintaa ja avaa Suomen tarinaa. SUOMEKSI
PDF-tiedostoSuomi-Yhteiskuntaorientaation-oppikirja-Final-20.2.2018-Arabia.pdf (2.4 MB)
Suomeen muuttaneille aikuisille yhteiskuntaorientaation oppikirja, joka selittää suomalaisen yhteiskunnan toimintaa ja avaa Suomen tarinaa. ARABIAKSI