EME-hanke

 

EME-hankkeessa arvioidaan keinoja edistää maahanmuuttajien työllistymistä

Kansainvälisessä Empowering Migrants for Employment EME -hankkeessa arvioidaan ja testataan hyviä käytäntöjä tunnistaa maahanmuuttajien osaamista ja parantaa heidän työelämävalmiuksiaan. Keinoihin perehdytään tutustumalla kumppaniorganisaatioiden toimintaan Suomessa, Ruotsissa ja Belgiassa. 

Kansainväliset kumppanit kokoontuivat joulukuussa 2018 kick off -tapaamiseen Brysselissä, jossa esiteltiin Ote työhön -vertaisohjausmallia. Kv-kumppaneita kiinnostaa erityisesti ammattiliiton rooli maahanmuuttajien työllistämisen edistämisessä. Syksyllä 2019 kv-kumppanit saapuvat Suomeen ja tutustuvat tarkemmin Ote työhön -toimintaan.

Vuonna 2019 EME-hankkeessa on kehitetty arviointikriteerejä hyville käytännöille yhteistyössä kv-kumppaneiden kanssa, suunniteltu kevään seminaarimatkaa Pohjois-Ruotsiin sekä kartoitettu, mitä muita maahanmuuttajien työllistymisvalmiuksien edistämiseen ja osaamisen tunnistamiseen liittyviä hankkeita Suomessa toimii. Ruotsin-vierailulla tutustutaan ABF:n opintokeskuksen maahanmuuttajia voimaannuttavaan toimintaan sekä Piteån kunnan Employment for Migrants -ESR-projektiin, jossa maahanmuuttajia pyritään rekrytoimaan hoitoalalle.

EME-hanke käynnistyi Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella 1.11.2018.

www.emetransnational.net

Uutisia

Tutustumassa maahanmuuttajia voimaannuttavaan ja työllistävään toimintaan Pohjois-Ruotsissa

28.5.2019
Lue TSL-blogista kuulumiset seminaarista ja opintomatkalta Pohjois-Ruotsista