Ajankohtaista

[1-4] [5-8] [9]
Meneillään on hankkeen viimeinen kokonainen toimintavuosi, ja tämän vuoden lopussa meillä on tarjota hyväksi koeteltu malli eri organisaatioiden käyttöön. Rahoittajan edustajan ehdotuksesta kokeilemme, miltä Ote työhön -malli maahanmuuttajien työllistymisvalmiuksien parantamiseksi näyttäisi nyt!
Silta-Valmennuksen maahanmuuttajataustaiset työkokeilijat pääsevät osallistumaan työn ohella kokoontuvaan Ote työhön -ammattivertaisryhmään, joka tukee työssä oppimista ja parantaa suomen kielen- sekä työelämätaitoja.
Meillä on nyt oma uutiskirje, joka ilmestyy suunnilleen joka toinen kuukausi. Tässä ensimmäinen kirje joulukuulta!
"Ote työhön -vertaisryhmät starttaavat Helsingissä ja Tampereella" kerrotaan TSL:n tuoreessa uutiskirjeessä.