Pro gradu -tutkielma Ote työhön -hankkeesta

11.11.2019

Tampereen yliopiston Pro-gradu tutkielma Ote työhön -hankkeesta: Satu Heimo (2019): ”Mitä me saatiin koulutuksesta, me annetaan niille” : maahanmuuttajien vertaisasiantuntijuus Ote työhön -hankkeen työelämäohjaajakoulutuksessa

Satu Heimo tarkasteli Pro gradu -tutkielmassaan Ote työhön -hankkeen työelämäohjaajakoulutusta, koulutuksen opetusmenetelmiä sekä vertaisuutta koskevia tulkintoja. Tutkielman keskiössä on aikuiskoulutuspolitiikka ja vertaisuuden hyödyntäminen maahanmuuttajien työllistymisen edistämisessä. 

Aineistoa kerättiin havainnoimalla työelämäohjaajien koulutusta sekä haastattelemalla työelämäohjaajia, kouluttajia ja muita hanketoimijoita. Tulosten mukaan työelämäohjaajien koulutus hyödytti monin tavoin koulutukseen osallistuvia, mutta opittuja asioita oli kuitenkin haastavaa viedä eteenpäin vertaisryhmiin. 

Satu Heimon mukaan maahanmuuttajien tekemää yhteiskunnalliseen etuun pyrkivää vapaaehtoista vertaistoimintaa tulisi arvostaa enemmän mahdollistamalla koulutuksen jälkeen työelämäohjaajille virallinen ammatillinen status, työnantajien hyväksymä todistus sekä työpanokseen suhteutettu korvaus. Tuloksia voidaan hyödyntää maahanmuuttajille suunnatuissa projekteissa ja ne tekevät näkyväksi työllistämiseen liittyviä vastuukysymyksiä.

Tutustu koko tutkimukseen: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/116022