Työelämäohjaaja vähentää kulttuurikitkaa -juttu Suomen Kuvalehdessä

6.6.2019

Työelämäohjaajia käsittelevä juttu julkaistiin toukokuussa Suomen Kuvalehden Monikulttuurinen Suomi -liitteessä.

Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden määrä työpaikoilla kasvaa koko ajan. Kulttuurien kohtaamista ja moninaisuuden ymmärrystä voi parantaa kouluttamalla työpaikoille työelämäohjaajia, joilla on kulttuurista kompetenssia ja kielitietoinen lähestymistapa ohjaukseen. Työelämäohjaajan tuella työyhteisöön perehdyttäminen on sujuvampaa. Vertaisuus tuo ohjaukseen kokemustietoa ja luottamusta.

Osaava työelämäohjaaja, joka perehdyttää maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä työn käytäntöihin ja työpaikkakulttuuriin ja ohjaa muissa kotoutumiseen liittyvissä arjen asioissa, on työnantajallekin arvokas resurssi. Työntekijän kotoutumiseen panostaminen hyödyttää molempia osapuolia.

Työelämäohjaajia käsittelevä juttu julkaistiin toukokuussa Suomen Kuvalehden Monikulttuurinen Suomi -liitteessä