Monikulttuurisuuskoulutukset työpaikoilla

5.6.2019

Kulttuurien väliseen kohtaamiseen ja monimuotoisuusosaamiseen valmentavat tietoiskut ovat olleet suosittuja työnantajakumppaniemme työpaikoilla.

Helsingin aikuisopiston kouluttajat ovat hankkeen puitteissa käyneet pitämässä tietoiskuja monikulttuurisuudesta ja kulttuurien välisestä kohtaamisesta työpaikoilla.

HUS tukipalveluissa on pidetty jo viime syksynä ensimmäinen osio, ja toukokuussa toinen tapaamiskerta. Lähiesimiehille, palveluesimiehille ja perehdyttäjille on annettu vinkkejä kulttuurien väliseen kohtaamiseen, sekä harjoituksia selkeäkielisyydestä. Helsingin palvelukeskuksessa ensimmäinen koulutus oli niin ikään toukokuussa, ja jatko-osio on sovittu syksyksi.

Koulutustilasuuksiin on osallistunut n. 25 työnantajan osoittamaa henkilöä työpaikan perehdyttäjäfoorumista. 

Esimerkiksi HUS Tukipalvelujen työpaikalla tilaisuus oli työpajatyyppinen, jossa yhdessä selkokielistettiin talon omaa perehdyttämismateriaalia.  Tässä oli se hyvä puoli, että materiaalin puutteet ja muutostarpeet tulivat osallistujille konkreettisiksi.