Ensimmäinen ammattivertaisryhmä alkoi Tampereella

21.1.2019


Silta-Valmennuksen maahanmuuttajataustaiset työkokeilijat pääsevät osallistumaan työn ohella kokoontuvaan Ote työhön -ammattivertaisryhmään, joka tukee työssä oppimista ja parantaa suomen kielen- sekä työelämätaitoja.

Ote työhön -ammattivertaisryhmä Tampereen Silta-Valmennuksessa on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille työkokeilijoille, jotka tarvitsevat lisätukea ja ohjausta ammattiin. Ammattivertaisryhmissä hankkeen koulutetu työelämäohjaajat ja Silta-Valmennuksen omavalmentaja Katri Mäkinen käyvät osallistujien kanssa läpi työpajoissa harjoiteltaviin ammatteihin liittyviä käytännön asioita, ammattisanastoa ja työkulttuurin erityispiirteitä. Ryhmässä osallistujat saavat tukea ammatilliseen oppimiseen ja ohjausta jatkopoluille joko koulutukseen tai tukevammin työelämään.

Ammattivertaisryhmät kokoontuvat joka perjantai klo 9-14 kuuden viikon ajan, ja ryhmiä on tarkoitus vetää Silta-Valmennuksessa koko kevään ajan. Ote työhön -työelämäohjaajakoulutuksen saaneelle työelämäohjaajalle maksetaan hankkeen budjetin mukaisesti palkkio tehtyjen ohjaustuntien mukaan.