Miltä Ote työhön -malli näyttää nyt?

4.2.2019

Työelämäohjaajia on koulutettu yhteensä neljä eri ryhmää Helsingissä ja Tampereella.
Työelämäohjaajia on koulutettu yhteensä neljä eri ryhmää Helsingissä ja Tampereella.

Meneillään on hankkeen viimeinen kokonainen toimintavuosi, ja tämän vuoden lopussa meillä on tarjota hyväksi koeteltu malli eri organisaatioiden käyttöön. Rahoittajan edustajan ehdotuksesta kokeilemme, miltä Ote työhön -malli maahanmuuttajien työllistymisvalmiuksien parantamiseksi näyttäisi nyt!

Viime vuoden aikana rakennetut ja käynnistetyt toiminnot jatkuvat, ja kokemusten pohjalta rakennetaan nyt hankkeen ”välimallia” peilaamaan sitä, miten lopullinen Ote työhön - vertaisohjauksella työelämään –malli voisi toimia.

Kun kokeillaan tehdä asioita joita ei ole aiemmin tehty, ollaan suurten kehittämismahdollisuuksien äärellä. Hankesuunnitelmassa hahmoteltuja ja luvattuja toimintoja pilotoimalla ja muokkaamalla olemme jo pitkällä kehittämistyössä, ja konkretisoimalla tämän hetkisen mallin muodon ja ulottuvuudet, voimme jatkaa sen pohjalta lopullisen mallin kehittämistä.

Idea välimallin luomisesta nousi esiin ohjausryhmässä. Hankkeen rahoittajan edustaja Auli Vuorela ehdotti, että pysähtyisimme tässä vaiheessa tarkastelemaan tähän asti kehitettyä mallia jatkokehitystä silmälläpitäen.

Hankkeen seurantatutkimuksesta vastaavan Tampereen yliopiston tutkija Katriina Tapanilan koordinoimana välimallin rakentaminen onkin lähtenyt hyvin käyntiin, ja se on määrä saada valmiiksi viikolla 9. Tämän hetkisen mallin pohjalta voimme sitten jatkaa lopullisen Ote työhön -mallin viimeistelyä.  

Moni asia on loksahtamassa paikoilleen, ja tuotekehittely mallin toimintojen juurruttamiseksi ja levittämiseksi pysyviksi toiminnoiksi eri osatoteuttajien organisaatioissa on jo alkanut!