Kontulan vertaisryhmä

Aika: 8.5.2019 klo 11:00 - 13:00
Paikka: Kontulan Lähiöasema

Uusi Ote työhön -vertaisryhmä kokoontuu 10.4. alkaen kahdeksan viikon ajan (vappupäivää lukuunottamatta) Kontulan lähiöasemalla klo 11-13.

Ote työhön -hankkeen vertaisryhmissä saat:

·       henkilökohtaista tukea ja ohjausta
·       tietoa työelämästä ja työn hakemisesta
·       harjoitella suomen kieltä
·       apua työn tai koulutuspaikan löytämiseen
·       osallistua työhaastatteluun
·       mahdollisuus työkokeiluun siivous-, kiinteistönhoito-, ravitsemis- ja hoitoaloilla!

Kenelle?

Työelämään valmistautuville työn hakijoille, jotka kotoutumiskoulutuksen jälkeen tarvitsevat lisäohjausta ja tietoa työelämästä.

o   Ryhmässä puhutaan suomea!

Saat tietoa:

·       siitä, mitä ammatteja ja erilaisia työtehtäviä Suomessa on
·       suomalaisesta työkulttuurista
·       oikeuksista työelämässä (esimerkiksi työsuhteen alkaminen ja
loppuminen, lomat, perhevapaat ym.).

Ryhmässä on kaksi koulutettua työelämäohjaajaa, joilla on kokemusta työelämästä Suomessa. Mahdollisuus myös saada henkilökohtaisen mentorin tukea.

Ilmoittautumiset: tea.tetri@helao.fi