Etsitkö työ- ja koulutusmahdollisuuksia?

Ote työhön -hankkeen vertaisryhmissä

  • saat tietoa työelämästä ja opiskelumahdollisuuksista.
  • harjoittelet suomen kieltä puhumalla muiden kanssa
  • voit tutustua erilaisiin töihin työpajoissa ja työpaikoilla.

Uusia vertaisryhmiä alkaa keväällä 2019 Helsingissä ja Tampereella jatkuvasti!

Ilmoittaudu tutustumistapaamiseen:
hanna.takolander@tsl.fi (044 0750 850) Helsingissä

Kenelle?

Työelämään valmistautuville työn hakijoille, jotka kotoutumiskoulutuksen jälkeen tarvitsevat lisäohjausta ja tietoa työelämästä. Osa ryhmistä on vain naisille. Ryhmissä puhutaan suomea.

 

Lue lisää:

Osallistujaesite.pdf

Uusia vertaisryhmiä alkaa Helsingissä ja Tampereella jatkuvasti. Ilmoittaudu tutustumistapaamiseen:
hanna.takolander@tsl.fi (044 0750 850) Helsingissä ja
lilli.rasilainen@tsl.fi (040 457 0736) Tampereella

Tule työelämäohjaajaksi! 

Järjestämme vielä yhden työelämäohjaajakoulutuksen Tampereella 22. tammikuuta alkaen!

Ilmoittaudu haastatteluun ja tule mukaan!

Koulutus sopii sinulle, joka haluat

  • oppia ohjaustaitoja ja vetää työelämään ohjaavia vertaisryhmiä
  • saada tietoa työelämästä ja koulutusmahdollisuuksista
  • vahvistaa omia työelämätaitojasi

Lue lisää ja ilmoittaudu hakijaksi

Ajankohtaista

Mahdollisuudet ja oikeudet osallistua saatava maahanmuuttajanaisten tietoon

2.9.2019
Presidentti Tarja Halonen ja hankepäällikkö Hanna Takolander ehtivät TSL:n 100-vuotisjuhlan tuoksinassa vaihtaa ajatuksia maahanmuuttajanaisten työllistymisen esteistä

Ote työhön -hankkeen seuranta- ja arviointitutkimuksen raportti

22.8.2019
Ote työhön -hankkeen seuranta- ja arviointitutkimuksen tavoitteena on tukea hankkeen päämäärän, eli hankkeeseen osallistuneiden maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksien parantumisen, toteutumista hankkeessa kehitettävän toimintamallin avulla. Seuranta- ja arviointitutkimuksessa Tampereen yliopiston tutkijat ovat mukana hankkeen eri vaiheissa keräämässä tietoa käyttäen menetelminä haastatteluja, kyselyjä ja havainnointia. Tätä tietoa hyödynnetään hankkeen kehittämisessä ja tuetaan siten hyvän ja tarkoituksenmukaisen toimintamallin rakentamista. Uusimmassa raportissa kuvataan hankkeessa lukuvuotena 2018—2019, eli syyslukukaudella 2018 ja kevätlukukaudella 2019 tehdyt keskeisimmät hankkeen toimenpiteet, eli työelämäohjaajien koulutukset, vertaisryhmien organisointi ja työnantajayhteistyö, arvioidaan näitä toimenpiteitä suhteessa hankkeen tavoitteisiin ja esitetään ehdotuksia hankkeen toimintojen kehittämiseksi.

Työelämäohjaaja vähentää kulttuurikitkaa -juttu Suomen Kuvalehdessä

6.6.2019
Työelämäohjaajia käsittelevä juttu julkaistiin toukokuussa Suomen Kuvalehden Monikulttuurinen Suomi -liitteessä.

Monikulttuurisuuskoulutukset työpaikoilla

5.6.2019
Kulttuurien väliseen kohtaamiseen ja monimuotoisuusosaamiseen valmentavat tietoiskut ovat olleet suosittuja työnantajakumppaniemme työpaikoilla.