Ajankohtaista

Tuella tavoitteista totta -seminaari

12.11.2019
Ote työhön -hankkeen päätösseminaari, Tuella tavoitteista totta, oli lämminhenkinen ja informatiivinen tilaisuus, jossa kuultiin lukuisia kohderyhmää tuntevia asiantuntijoita ja pohdittiin hankkeen tulosten hyödynnettävyyttä jatkossa.

EME-hankevieraita tutustumassa Ote työhön -malliin

11.11.2019
Lokakuun alussa saimme EME-hankkeen ruotsalaiset ja belgialaiset kumppanit Ote työhön -hankkeen vieraiksi Suomeen. Vierailun aikana esiteltiin Ote työhön -mallia ja pilotoituja toimenpiteitä Helsingissä ja Tampereella.

Mahdollisuudet ja oikeudet osallistua saatava maahanmuuttajanaisten tietoon

2.9.2019
Presidentti Tarja Halonen ja hankepäällikkö Hanna Takolander ehtivät TSL:n 100-vuotisjuhlan tuoksinassa vaihtaa ajatuksia maahanmuuttajanaisten työllistymisen esteistä

Ote työhön -hankkeen seuranta- ja arviointitutkimuksen raportti

22.8.2019
Ote työhön -hankkeen seuranta- ja arviointitutkimuksen tavoitteena on tukea hankkeen päämäärän, eli hankkeeseen osallistuneiden maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksien parantumisen, toteutumista hankkeessa kehitettävän toimintamallin avulla. Seuranta- ja arviointitutkimuksessa Tampereen yliopiston tutkijat ovat mukana hankkeen eri vaiheissa keräämässä tietoa käyttäen menetelminä haastatteluja, kyselyjä ja havainnointia. Tätä tietoa hyödynnetään hankkeen kehittämisessä ja tuetaan siten hyvän ja tarkoituksenmukaisen toimintamallin rakentamista. Uusimmassa raportissa kuvataan hankkeessa lukuvuotena 2018—2019, eli syyslukukaudella 2018 ja kevätlukukaudella 2019 tehdyt keskeisimmät hankkeen toimenpiteet, eli työelämäohjaajien koulutukset, vertaisryhmien organisointi ja työnantajayhteistyö, arvioidaan näitä toimenpiteitä suhteessa hankkeen tavoitteisiin ja esitetään ehdotuksia hankkeen toimintojen kehittämiseksi.