Ote työhön -hankkeessa

luodaan uusi tapa ohjata työhön ja koulutukseen pitkään poissa työelämästä olleita maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Yhdessä ammattiyhdistysaktiivien ja S2-opettajien kanssa parannetaan osallistujien työelämävalmiuksia ja autetaan myös työhön tutustumisessa työpaikoilla. Työnantajat saavat uutta osaamista kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta ja suomen kielen oppimisen tukemisesta työpaikoilla.

Hankkeessa mukana on kattava yhteistyöverkosto ammattiyhdistyksistä ja maahanmuuttajajärjestöistä koulutusorganisaatioihin ja työnantajiin.

Ote työhön -hankkeen ryhmissä

osallistujat saavat tietoa työelämästä ja opiskelumahdollisuuksista, ja voivat tutustua erilaisiin töihin työpajoissa ja työpaikoilla. Ryhmissä puhutaan suomea ja harjoitellaan työelämän suomen kieltä. Kaikessa auttaa hankkeen kouluttamat vertaisohjaajat. Osa ryhmistä on vain naisille. 

Rahoittajat


Toteuttajat

Hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL.
Osatoteuttajia ovat: Helsingin aikuisopisto, Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Tampereen yliopisto ja Silta-Valmennus.
Yhteistyökumppanina on Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.
Sidosryhmäkumppaneina mukana myös: Naistari, Monika-naiset, Stadin aikuisopisto, DIAK, Amiedu, ja TE-toimistot Helsingissä ja Tampereella.