Ote työhön -hankkeessa

luodaan uusi tapa ohjata työhön ja koulutukseen pitkään poissa työelämästä olleita maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Yhdessä ammattiyhdistysaktiivien ja S2-opettajien kanssa parannetaan osallistujien työelämävalmiuksia ja autetaan myös työhön tutustumisessa työpaikoilla. Työnantajat saavat uutta osaamista kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta ja suomen kielen oppimisen tukemisesta työpaikoilla.

Hankkeessa mukana on kattava yhteistyöverkosto ammattiyhdistyksistä ja maahanmuuttajajärjestöistä koulutusorganisaatioihin ja työnantajiin.

Työelämäohjaajakoulutus tarjoaa työkaluja vertaisohjaamiseen ja vinkkejä siihen, miten tukea suomen kielen oppimista ja työn hakemista monikulttuurisessa ryhmässä. Tärkeä osa koulutusta on faktatieto työelämän pelisäännöistä ja työllistymisen eri poluista. Vapaaehtoiset työelämäohjaajat ovat mukana, koska haluavat oman kokemuksensa kautta auttaa toisia maahanmuuttajia.
Tällä videolla vastavalmistuneet työelämäohjaajat kertovat, miksi tulivat koulutukseen ja mitä he ovat oppineet. Uudet koulutukset käynnistyvät lokakuussa 2018! Hae mukaan!

Vertaisryhmissä

osallistujat saavat tietoa työelämästä ja opiskelumahdollisuuksista, ja voivat tutustua erilaisiin töihin työpajoissa ja työpaikoilla. Ryhmissä puhutaan suomea ja harjoitellaan työelämän suomen kieltä. Kaikessa auttaa hankkeen kouluttamat vertaisohjaajat. Osa ryhmistä on vain naisille. 

Rahoittajat


Toteuttajat

Hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL.
Osatoteuttajia ovat: Helsingin aikuisopisto, Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Tampereen yliopisto ja Silta-Valmennus.
Yhteistyökumppanina on Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.
Sidosryhmäkumppaneina mukana myös: Naistari, Monika-naiset, Stadin aikuisopisto, DIAK, Amiedu, ja TE-toimistot Helsingissä ja Tampereella.